Τοιχογραφίες

Τοιχογραφίες al secco που ζωγραφίζονται απ’ευθείας πάνω στον τοίχο με ορυκτά χρώματα αγιογραφίας σε σκόνη και υδρύαλο.

φορητές βυζαντινές εικόνες χειροποίητες αγιογραφίες τοιχογραφίες ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου

Ο Άγιος Δημήτριος, 120×100