• Αγιογραφίες, Μαθήματα αγιογραφίας, Χριστός Παντοκράτωρ

    IC XC, Ο Παντοκράτωρ

    standard
  • Η Αγία Άννα

    standard