Η Αγία Άννα

Αγιογραφία βασισμένη στην ιστορική εικόνα της Αγίας Άννας του 15ου αιώνα, που φυλάσσεται στο μουσείο Μπενάκη.

Εργαστήριο Αγιογραφίας, Αγιογραφίες, Μαθήματα αγιογραφίας, Η Αγία Άννα

Η Αγία Άννα, 27x35cm