Μάθημα Αγιογραφίας Το πρόσωπο

Μάθημα αγιογραφίας: Το πρόσωπο

Στα παρακάτω σχέδια, βλέπουμε τις βασικές αρχές σχεδιασμού του προσώπου ενός αγίου ή αγίας. Αναφερόμαστε βέβαια στην κατά μέτωπον απεικόνιση για να κατανοήσει ο αρχάριος μαθητής τις βασικές αναλογίες και τη χρήση των κάθετων και οριζόντιων αξόνων. Στη βυζαντινή αγιογραφία σπάνια τα πρόσωπα εικονίζονται ακριβώς κατά μέτωπον. Κατά κανόνα έχουν μια ελαφριά κλίση προς τη μία πλευρά, ή εικονίζονται σε κλίση 3/4 όπου οι αναλογίες … Continue reading Μάθημα αγιογραφίας: Το πρόσωπο