Μάθημα αγιογραφίας: Το πρόσωπο

Στα παρακάτω σχέδια, βλέπουμε τις βασικές αρχές σχεδιασμού του προσώπου ενός αγίου ή αγίας. Αναφερόμαστε βέβαια στην κατά μέτωπον απεικόνιση για να κατανοήσει ο αρχάριος μαθητής τις βασικές αναλογίες και τη χρήση των κάθετων και οριζόντιων αξόνων. Στη βυζαντινή αγιογραφία σπάνια τα πρόσωπα εικονίζονται ακριβώς κατά μέτωπον. Κατά κανόνα έχουν μια ελαφριά κλίση προς τη μία πλευρά, ή εικονίζονται σε κλίση 3/4 όπου οι αναλογίες διαφοροποιούνται και τις βλέπουμε προχωρώντας τα μαθήματα.

Μάθημα Αγιογραφίας Το πρόσωπο
Μάθημα Αγιογραφίας: Το πρόσωπο
Μάθημα Αγιογραφίας Το πρόσωπο
Μάθημα Αγιογραφίας: Η μύτη
Μάθημα Αγιογραφίας Το πρόσωπο
Μάθημα Αγιογραφίας: Το στόμα
Μάθημα Αγιογραφίας Το πρόσωπο
Μάθημα Αγιογραφίας: Το μάτι
Μάθημα Αγιογραφίας Το πρόσωπο
Μάθημα Αγιογραφίας: Το μάτι
Μάθημα Αγιογραφίας Το πρόσωπο
Μάθημα Αγιογραφίας: Το κεφάλι
Μαθήματα αγιογραφίας και διαδικτυακά
Μαθήματα Αγιογραφίας