• Μαθήματα αγιογραφίας, Αρχάγγελος Μιχαήλ

    Εικόνα: Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Μέγας Ταξιάρχης

    standard