• Εικόνα: Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Αρχιστράτηγος

    standard
  • Εικόνα: Η Αμόλυντος

    standard
  • Τα σύμβολα των Ευαγγελιστών

    standard