Στο εργαστηριο: Madre della consolazione

Virgin Mary, The Mother of Consolation. Iconographic type established in Cretan workshops in the 15th and 16th century, with main representative the great painter Nikolaos Tzafouris. The characteristic of this iconographic type are Virgin Mary’s garments, the western transparent handkerchief and the also western maffori with the golden buckle. Christ, holds in his left hand a sphere, also characteristic of Western iconography.

Here, two icons painted in our workshop this year.

Παναγία, Η Μητέρα της Παρηγορίας. Εικονογραφικός τύπος που καθιερώθηκε στα κρητικά εργαστήρια το 15ο και 16ο αιώνα με κύριο εκφραστή τον σπουδαίο ζωγράφο Νικόλαο Τζαφούρη. Χαρακτηριστικά της παράστασης τα ενδύματα της Παναγίας με τη δυτική διάφανη μαντήλα και το επίσης δυτικό μαφόρι με τη χρυσή πόρπη. Ο Χριστός, κρατάει στο αριστερό του χέρι σφαίρα, χαρακτηριστικό και αυτό της δυτικής εικονογραφίας.

Εδώ, δύο εικόνες ζωγραφισμένες στο εργαστήριό μας τον χρόνο που πέρασε.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον εικονογραφικό τύπο, μπορείτε να διαβάσετε σε προηγούμενο άρθρο μας: Εικόνα: Madre della Consolazione

Madre della consolazione, Παναγία μήτηρ της Παρηγορίας
Madre della consolazione, 110x80cm
Madre della consolazione, detail
Madre della consolazione, detail
Madre della consolazione, 37×45