μαθήματα αγιογραφιας iconography workshops

Red garment | Κόκκινο ένδυμα

Let’s continue painting the icon of Saint Juda Thaddaeus: The red garment. Συνεχίζουμε την εικόνα του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου: Το κόκκινο ένδυμα. Proplasmus: Red cinnabar + Raw umber Graphic lines: Proplasmus + more Raw umber + a granule of Red iron oxide Glaze (shadows): graphic lines + more egg emulsion Προπλασμός: κιννάβαρη + Όμπρα ωμή Γραψίματα: προπλασμός + περισσότερη όμπρα + κόκκους χοντροκόκκινο Λαζούρες: … Continue reading Red garment | Κόκκινο ένδυμα

Color mixing – Blue Ultramarine

Experimenting with colors, helps us understand how each pigment reacts when mixed with others. In this excercise we are exploring the potential of the most famous blue in the history of art. The photograph doesn’t depict the exact variations and the real hue of each color. Try these combinations by yourselves and see what happens. Το παιχνίδι με τα χρώματα βοηθάει πολύ να κατανοήσουμε την … Continue reading Color mixing – Blue Ultramarine

The Wings|Τα φτερά

A simple three-step way to paint the wings – don’t get excited, it is not as easy as it seems. There are no tips here, long pointed strokes take a lot of practice, so practice as much as you can on paper before you do it on your icon. Ένας απλός τρόπος να ζωγραφίσουμε φτερά σε τρία βήματα. Μην γελιέστε δεν είναι καθόλου εύκολο! Οι … Continue reading The Wings|Τα φτερά

Step by step: The white horse – Το λευκό άλογο

Here is a simple way to paint the white horse, as we saw it in one of our workshops. We only used two pigments! Remember the color mixing exercise from previus post? We will work with the Raw umber + Titanium white hue we created there. Ένας απλός τρόπος να ζωγραφίσουμε το λευκό άλογο, από τα μαθήματα του εργαστηρίου μας. Για αυτό το θέμα χρησιμοποιήσαμε … Continue reading Step by step: The white horse – Το λευκό άλογο