• Μαθήματα αγιογραφίας, Αρχάγγελος Μιχαήλ

    Εικόνα: Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Μέγας Ταξιάρχης

    standard
  • ο Ευαγγελισμός της θεοτόκου, εργαστήρι αγιογραφίας, μαθήματα αγιογραφίας

    Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

    standard