• Αγιογραφίες, Μαθήματα αγιογραφίας, Χριστός Παντοκράτωρ

    IC XC, Ο Παντοκράτωρ

    standard
  • Ιησούς Χριστός ο Ζωοδότης, η πηγή της ζωής

    IC XC, Ή ΠΗΓΉ ΤΉC ΖΩΉC

    standard