Μαθήματα Αγιογραφίας Το δεντρο

Step by step: Painting Trees

Here is a simple way to paint a tree, as we saw it in one of our workshops. Ένας απλός τρόπος να ζωγραφίσετε το δέντρο στη βυζαντινή εικονογραφία, από τα μαθήματα του εργαστηρίου μας. The pigments we need are: ultramarine blue, ocher, titanium white, burned siena, burned ombre Τα χρώματα που θα χρειαστούμε: μπλε oυλτραμαρίν, ώχρα, λευκό τιτανίου, σιένα ψημένη, ώμπρα ψημένη. Trunk proplasmus: Burned … Continue reading Step by step: Painting Trees