ο Ευαγγελισμός της θεοτόκου, εργαστήρι αγιογραφίας, μαθήματα αγιογραφίας

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Ένα από τα πιο αγαπημένα μου θέματα, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, έργο ζωγραφισμένο τον 15ο αιώνα σε βημόθυρα από τη Μεσσήνη της Σικελίας, βρίσκεται σήμερα στο Βυζαντινό και χριστιανικό μουσείο της Αθήνας, από όπου και η φωτογραφία και τα στοιχεία που παραθέτω. Η σκηνή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου παρουσιάζεται στο μεγαλύτερο τμήμα των δύο βημοθύρων, ενώ οι προφήτες Δαβίδ και Ησαΐας, όπως και οι άγιοι … Continue reading Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου