Μαθήματα Αγιογραφίας Το δεντρο

Step by step: Painting Trees

Here is a simple way to paint a tree, as we saw it in one of our workshops. Ένας απλός τρόπος να ζωγραφίσετε το δέντρο στη βυζαντινή εικονογραφία, από τα μαθήματα του εργαστηρίου μας. The pigments we need are: ultramarine blue, ocher, titanium white, burned siena, burned ombre Τα χρώματα που θα χρειαστούμε: μπλε oυλτραμαρίν, ώχρα, λευκό τιτανίου, σιένα ψημένη, ώμπρα ψημένη. Trunk proplasmus: Burned … Continue reading Step by step: Painting Trees

Step by step: The white horse – Το λευκό άλογο

Here is a simple way to paint the white horse, as we saw it in one of our workshops. We only used two pigments! Remember the color mixing exercise from previus post? We will work with the Raw umber + Titanium white hue we created there. Ένας απλός τρόπος να ζωγραφίσουμε το λευκό άλογο, από τα μαθήματα του εργαστηρίου μας. Για αυτό το θέμα χρησιμοποιήσαμε … Continue reading Step by step: The white horse – Το λευκό άλογο

Στο εργαστηριο: Madre della consolazione

Virgin Mary, The Mother of Consolation. Iconographic type established in Cretan workshops in the 15th and 16th century, with main representative the great painter Nikolaos Tzafouris. The characteristic of this iconographic type are Virgin Mary’s garments, the western transparent handkerchief and the also western maffori with the golden buckle. Christ, holds in his left hand a sphere, also characteristic of Western iconography. Here, two icons … Continue reading Στο εργαστηριο: Madre della consolazione

Ξύλα αγιογραφίας με έτοιμο ανθίβολο

Ανθίβολο: ένα πολύτιμο εργαλείο. Η δημιουργία του σχεδίου θεωρείται το Α και το Ω στην εικονογραφική τέχνη. Είναι μια εργασία που απαιτεί ακρίβεια και γνώσεις, και αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της δουλειάς μας. Μια καλή εικόνα ξεκινάει με ένα πολύ καλό σχέδιο! Τα ανθίβολα αποτελούσαν πάντα ένα από τα σημαντικότερα και πολύτιμα εργαλεία της δουλειάς ενός ζωγράφου και ανήκουν στα βασικά μας … Continue reading Ξύλα αγιογραφίας με έτοιμο ανθίβολο