μαθήματα αγιογραφιας iconography workshops

Red garment | Κόκκινο ένδυμα

Let’s continue painting the icon of Saint Juda Thaddaeus: The red garment. Συνεχίζουμε την εικόνα του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου: Το κόκκινο ένδυμα. Proplasmus: Red cinnabar + Raw umber Graphic lines: Proplasmus + more Raw umber + a granule of Red iron oxide Glaze (shadows): graphic lines + more egg emulsion Προπλασμός: κιννάβαρη + Όμπρα ωμή Γραψίματα: προπλασμός + περισσότερη όμπρα + κόκκους χοντροκόκκινο Λαζούρες: … Continue reading Red garment | Κόκκινο ένδυμα

Cultural treasure: Daphni monastery

“A masterpiece of Byzantine art”, “an outstanding example of the middle period of Byzantine religious architecture”, built in 11th century the second golden age of Byzantine art, with admirable mosaics on a gold background, “unique artistic achievements”, are some of the expressions used by UNESCO, to describe this amazing monument in our neighboring municipality of Haidari, Attica region, Greece. The place took it’s name from … Continue reading Cultural treasure: Daphni monastery

iconography workshops μαθήματα αγιογραφίας

Green garment with blue lights | Πράσινο ένδυμα με μπλε φωτίσματα

I really like two colored garments, I find them very impressive, don’t you think? For this garment I started with a green proplasmus, and I continued with blue lights. The end result gives the impression of a vibrant blue. Μου αρέσουν τα δίχρωμα ενδύματα, τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό το ένδυμα ξεκινάει με πράσινο προπλασμό και συνεχίζει με μπλε φωτίσματα. Το τελικό αποτέλεσμα δίνει την … Continue reading Green garment with blue lights | Πράσινο ένδυμα με μπλε φωτίσματα

The Wings|Τα φτερά

A simple three-step way to paint the wings – don’t get excited, it is not as easy as it seems. There are no tips here, long pointed strokes take a lot of practice, so practice as much as you can on paper before you do it on your icon. Ένας απλός τρόπος να ζωγραφίσουμε φτερά σε τρία βήματα. Μην γελιέστε δεν είναι καθόλου εύκολο! Οι … Continue reading The Wings|Τα φτερά

Step by step: The white horse – Το λευκό άλογο

Here is a simple way to paint the white horse, as we saw it in one of our workshops. We only used two pigments! Remember the color mixing exercise from previus post? We will work with the Raw umber + Titanium white hue we created there. Ένας απλός τρόπος να ζωγραφίσουμε το λευκό άλογο, από τα μαθήματα του εργαστηρίου μας. Για αυτό το θέμα χρησιμοποιήσαμε … Continue reading Step by step: The white horse – Το λευκό άλογο