Μαθήματα αγιογραφίας, Αρχάγγελος Μιχαήλ

Icon: Ὁ ἌΡΧΩΝ ΜΙΧΑῊΛ, Ὁ ΜῈΓΑC ΤΑΞΙᾺΡΧΗC

One of Archangel Michael’s most famous depictions, kept in the Byzantine and Christian Museum of Athens, Greece. Painted in the early14th century in Konstantinople by unknown artist. Πασίγνωστη εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ, που φυλάσσεται στο Βυζαντινό μουσείο της Αθήνας. Ζωγραφίστηκε στις αρχές του 14ου αιώνα σε εργαστήριο της Κωνσταντινούπολης, και το όνομα του ζωγράφου μας είναι άγνωστο. Είναι από τα έργα που αξίζει να μελετήσει … Continue reading Icon: Ὁ ἌΡΧΩΝ ΜΙΧΑῊΛ, Ὁ ΜῈΓΑC ΤΑΞΙᾺΡΧΗC

ο Ευαγγελισμός της θεοτόκου, εργαστήρι αγιογραφίας, μαθήματα αγιογραφίας

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Ένα από τα πιο αγαπημένα μου θέματα, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, έργο ζωγραφισμένο τον 15ο αιώνα σε βημόθυρα από τη Μεσσήνη της Σικελίας, βρίσκεται σήμερα στο Βυζαντινό και χριστιανικό μουσείο της Αθήνας, από όπου και η φωτογραφία και τα στοιχεία που παραθέτω. Η σκηνή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου παρουσιάζεται στο μεγαλύτερο τμήμα των δύο βημοθύρων, ενώ οι προφήτες Δαβίδ και Ησαΐας, όπως και οι άγιοι … Continue reading Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Ξεκινάμε κάτι διαφορετικό στο πλαίσιο των μαθημάτων αγιογραφίας του τμήματος προχωρημένων. Με την παραδοσιακή τεχνική της αυγοτέμπερας, θα ζωγραφίσουμε σε δυτική τεχνοτροπία τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, από τη θύρα του ιερού του Μητροπολιτικού ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που χτίστηκε το 1861 στην Κάλυμνο.

Το εξαιρετικό τέμπλο του ναού Continue reading “Αρχάγγελος Μιχαήλ”